CODIX

https://cemit.xunta.gal/es/node/6102Certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX)


CODIX qué é?
 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.
Segundo o Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG nº 229 do 30/11/2011) polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, existen varios xeitos de obter a certificación, unha delas é mediante a superación dunha proba convocada pola AMTEGA.
A Oficina CeMIT (AMTEGA) ofrece dúas posibilidades para obter a certificación:
  1. Presentarse a un curso de teleformación con exame presencial final (dúas convocatorias anuais: febreiro e setembro).
  2. Presentarse directamente a un exame libre (dúas convocatorias anuais: marzo e outubro)
Para facilitar o acceso aos coñecementos necesarios para superar o exame libre, a Oficina CeMIT publicou na súa plataforma de teleformación EMA  os contidos do curso na modalidade de autoformación.
Se queres coñecer máis información polo miúdo, podes consultar as resolucións publicadas nos boletíns oficiais sobre a materia:
  • Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo (BOE nº 136 (8/06/2011) polo que se establecen certificados de profesionalidade (contidos do módulo formativo en ofimática).
  • Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG nº 229, 30/11/2011) polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
  • ORDE do 29 de abril de 2014 (DOG nº 85, 06/05/2014) pola que se habilita e autoriza á Rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia.

 

14_Marzo_2017

O mércores 15 de marzo publicarase no DOGA unha nova convocatoria de probas de avaliación para a obtención do CODIX 

O próximo mércores, 15 de marzo, publicarase no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
Esta convocatoria está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios (cursos, academias, autoformación, etc), xa posúe os coñecementos necesarios  das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice
Os adiantamos os lugares, días e horas de realización das probas, donde poderedes inscribiros a partir do xoves 16 de marzo nos enlaces que habilitaremos enriba no nome de cada localidade:
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Mércores, 26 abril - horario de mañá


Abegondo Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 15
Coruña, A Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 16
Oroso Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 12
Pontedeume Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 10
Sarria Lugo Mércores, 26 abril 10:00 18
Bande Ourense Mércores, 26 abril 10:00 11
Campolameiro Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 9
Pontevedra Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 25
Valga Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 11


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Xoves, 27 de abril- horario de mañá


Brión Coruña, A Xoves, 27 abril 10:00 10
Santiago de Comp Coruña, A Xoves, 27 abril 10:00 17
Barco, O Ourense Xoves, 27 abril 10:00 15
Ourense Ourense Xoves, 27 abril 10:00 18
Verín Ourense Xoves, 27 abril 10:00 11
Lalín Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 18
Tomiño Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 9
Vigo Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 13


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Xoves, 27 de abril - horario de tarde


Arzúa Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 16
Coruña, A Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 16
Padrón Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 12
Santiago de Comp Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 17
Santa Comba Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 18
Sarria Lugo Xoves, 27 abril 16:00 18
Vicedo, O Lugo Xoves, 27 abril 16:00 6
Castro Caldelas Ourense Xoves, 27 abril 16:00 14
Leiro Ourense Xoves, 27 abril 16:00 6
Ourense Ourense Xoves, 27 abril 16:00 18
Cañiza, A Pontevedra Xoves, 27 abril 16:00 20
Pontevedra Pontevedra Xoves, 27 abril 16:00 25


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Venres, 28 de abril- horario de mañá


Ames Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 12
Boiro Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 10
Pontes, As Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 19
Vimianzo Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 15
Barreiros Lugo Venres, 28 abril 10:00 12
Carballedo Lugo Venres, 28 abril 10:00 7
Fonsagrada, A Lugo Venres, 28 abril 10:00 10
Celanova Ourense Venres, 28 abril 10:00 11
Cuntis Pontevedra Venres, 28 abril 10:00 8
Marín Pontevedra Venres, 28 abril 10:00 18

 

___________________________________________________________


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario